Sjøentreprenør Atle Søyland er klar på at han ikke starter arbeidet før oppdragsgiver har tillatelsene i orden. Sjøentreprenør Atle Søyland er klar på at han ikke starter arbeidet før oppdragsgiver har tillatelsene i orden. Foto: Petter Emil Wikøren

Leverer sand til hyttefolket: – Vi har aldri stilt spørsmål om tillatelse