foto
Rødt gull: Svein Trygsland med et eksemplar av det tidlige røde gullet. Foto: Dag Lauvland

Tunneljordbærene er her