LINDESNES: – Temaet er satt ganske løst, men vi som tror på Jesus tenker på at den kjærligheten som Gud gir til oss mennesker er det største av alt. Så får det være opp til dem som skal tale, hva slags fokus de har, sier Kristine Kjetså Norum, leder av fellesmøtekomiteen på Vigeland, til Lindesnes.

I fjor kom i underkant av 100 personer på møtene, og Kjetså Norum håper egentlig at det kommer enda flere i år.

— Dette er åpent for alle på både Vigeland og omegn. Selv om hovedpoenget så klart ikke er å få flest mulig hit, så er det fint om så mange som mulig kommer, sier hun.

Det er Betania (de frie evangeliske), KFUK, KFUM og den norske kirke på Vigeland, som er arrangører. I flere år var det ikke fellesmøter hvert år, men nå ser det ut til å bli en fast tradisjon hver vinter, i følge komitelederen.

Trude Jonassen og Audun Myhre skal tale under møtene. Hver kveld kommer også sangkrefter; med Karo Lou Rossevatn fra Kvinesdal, Mannevær fra Mandal, Tiny Path og Shining ungdomskor fra Vigeland, samt Britt Ås fra Holum.

Felles gudstjeneste er også del av opplegget.