MANDAL: — Vi har fått en rettslig kjennelse på ransaking av der han bor, sier politistasjonssjef Leif Vagle til Lindesnes.

Politiet skal ha beslaglagt guttens datamaskin og den skal nå saumfares av politiets kriminalteknikere på jakt etter bevis. Tre polititjenestemenn og en kriminaltekniker var i dag i hjemmet hos gutten. Han ble tatt med til politistasjonen og sitter nå i avhør. Politiet mener tenåringen skal ha brukt avansert dataverktøy for å kamuflere at han står bak truslene.

LES OGSÅ: RINGTE INN TRE BOMBETRUSLER

Ifølge politistasjonssjefen er tenåringen konkret mistenkt for bombetruslene mot Blomdalen ungdomsskole. Han blir også avhørt om truslene mot Amfisenteret dager i forveien.

— I hele år fram til bombetruslene mot Blomdalen ungdomsskole 25. oktober har ulike personer og politiet fått falske oppringninger. Vi skal avhøre tenåringen om dette. Vi mistenker han for å stå bak disse forholdene. Det er for tidlig å si noe om hva slags motiv som kan ligge bak, sier Vagle.

LES OGSÅ: UTELUKKER IKKE SAMMENHENG

Etter det Lindesnes kjenner til skal politiet avhøre omgangskretsen til tenåringen.

HAR DU LEST? KREVENDE ETTERFORSKNING

Lindesnes lykkes ikke å få kontakt med rektor Preben Skogen.

Anne Kristine Horpestad er leder av foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Blomdalen skole. Hun sier til Lindesnes at hun er ilagt munnkurv av Mandal kommune i saken, og henviser til ordføreren.

Ordfører Alf Erik Andersen sier det er en alvorlig sak. Ordføreren fikk i forkant av torsdagens aksjon informasjon fra politiet at det var utvikling i saken.

— Kommunens oppgave er å ivareta skolens ansatte, elever og foresatte på best mulig måte. Vi lar politiet arbeide med saken og avventer mer informasjon derfra. Utviklingen i saken har ikke vært drøftet i kommunens ledergruppe i dag, men vil bli tema fredag, sier Andersen.

Ordføreren sier at kommunen ikke har iverksatt nye rutiner eller gjort endringer på eksisterende etter hendelsen.