Privatiserende eller forskjønnende? Fylket og kommunen blir ikke enige om dette huset