Samlet inn over 150.000 kroner til Kreftforeningen

foto