Forslag til detaljregulering av Sodevika er klart

foto