Mot Senterpartiets to stemmer vedtok formannskapet i Songdalen at de ikke tar stilling til folkeavsemming. Saken går direkte til kommunestyrets møte i februar.

Utdrag fra debatten:

Songdalen formannskap skal i dag diskutere hvorvidt det skal avholdes folkeavstemming. Det er også foreslått at det skal være en egen folkeavstemming for Finsland, hvis nok valgdeltakelse skal det være bindende.

Vil ikke ha egen avstemming for Finsland

Arne Skraastad (KrF) som er varamann for Terje Imeland informerer at KrF ikke er enige om det bør være folkeavstemming eller ei. Det gruppa er krystallklar på er at det ikke skal være egen avstemming i Finsland.

- Vi kan ikke tilby en bit av kommunen på det åpne marked. Personlig er jeg skeptisk til folkeavstemming, sier Skraastad.

Ordfører Johnny Greibesland (Sp) sier også at egen folkeavstemming i Finsland er helt uaktuelt.

- Personlig er jeg helt sikker på at Finsland blir en del av Søgne og Songdalen, eller storkommune, sier Greibesland.

Forslaget om at hvis det er 45 prosent deltakelse skal det være bindende sier han er helt feil.

- Da betyr det at mindretallet avgjør, det kan ikke være korrekt, fortsetter Greibesland.

Også Kjetil Aasen er redd for at det må være en folkeavstemming, og mener at å stykke opp med egen i Finsland og 45 prosent er helt bak mål.

- Vi går inn som en kommune, så får eventuelt grender eller noe forhandle etterpå.  Hvis Volleberg heller vil til Kristiansand skal de ha egen folkeavstemming. Og folkeavstemmingen må være rådgivende, sier Aasen.

Ikke bestemt seg enda

Jan Erik Tønnesland (Ap) sier at Ap ikke helt har landet når det gjelder folkeavstemming eller ikke.

- Jeg mener prinsipielt at vi politikere kan ta avgjørelsen. Når det gjelder Finsland er det signaler på begge deler, men blir det folkeavstemming kan den godt være rådgivende, men det skal mye til før jeg ikke lytter til folkeavstemmingen, sier Tønnesland som ønsker å sende saken til kommunestyret.

For folkeavstemning

Arild Birkenes (Frp) har hele tiden vært for folkeavstemming.

- En folkeavstemming har ingen hensikt hvis ikke vi får ut informasjon til innbyggerne om fordeler og ulemper. Dette må på plass før folkeavstemming, sier Birkenes.

Når det gjelder Finsland har han fått tilbakemeldinger både sånn og sånn.

- Hvis det er en gruppering som vil ha det sånn, så stemmer jeg for det. Punktet om valgdeltakelse vil han ikke stemme på.

Vil ha tvunget avsteming i Finsland

Ida Grødum (H) lurer på om de som har signert i Finsland vet hva de skriver under på. Hun vil ha et informasjonsmøte hvor folk skal stemme og er tvunget til å komme.

- Vil du tvinge folk til å stemme? spør ordføreren.

Hun holder fast på at de som ikke stiller på informasjonsmøte heller ikke kan stemme. Dette tror ikke politikerne er mulig. Den erfarne Birkenes synes forslaget til den unge Høyrepolitikeren ikke er gjennomførbart.

Ingen avklaring

- Jeg er ikke for folkeavstemming, folk må vite hva de stemmer på, klarerer Grødum.

- Dette handler om å tro på eller ikke tro på til slutt og rest, men vi må ha ut masse informasjon, sier Aasen.

Arbeiderpartiet kan ikke ta stilling til folkeavstemming eller ei da de ønsker et medlemsmøte i forkant.

- Hvis mulig skulle jeg ønske vi kunne la saken gå direkte til kommunestyret uten innstilling, sier Tønnesland.

Aasen mener at det må være en innstilling, men at man forbeholder seg muligheten til at det blir stemt annerledes i kommunestyret.  Arne Skraastad (KrF) har en annen politikk, de kan ikke stemme på dette uten å ha medlemmene i ryggen.

Birkenes tar Ap i forsvar.

- I denne saken er det viktig at folk er med, og spør Ap om denne kan utsettes å sendes direkte til kommunestyret, så er det et signal om at de ønsker det forankret i medlemmene, sier Birkenes.