Kommunesammenslåing stod på sakslisten til  Songdalen ungdomsråd mandag ettermiddag.

- Det er fordeler og ulemper med alle alternativ. Det som bestemmes nå gjelder 50 år frem i tid. det er for ungdommen og fremtida deres vi gjør dette, sa varaordfører Jan Erik Tønnesland (Ap) til de lokale ungdomsrådsrepresentantene. Og kom med følgende hjertesukk:

- Jeg skulle ønske flere ungdommer engasjerte seg.

Varaordføreren inviterte alle til å komme på kommunestyremøtet 3. februar. Da skal det gjøres vedtak om ja eller nei til folkeavstemning i kommunesammenslåingsdebatten.

Juli Sofie Pedersen Svendsbø ba varaordføreren nevne fordeler vede K5.

- Bedre på arealplanlegging, infrastruktur, sterkere inn mot regjering og ut mot Europa, svarte Tønnesland.

- Og fordelen med å være liten?

_ Mindre byråkrati. Vi har gode tjenester innenfor mange områder. Sånn som vi har det nå, har vi en god kommune, sa Tønnesland. Før han la til:

- Vi mister inntekter fra Staten hvis ikke vi gjør noe. Øke eiendomsskatt og kutte tjenester, og jeg har ikke lyst til å gjøre noe av det. Prat med de fleste politikere hvis dere vil ha et nyansert svar på det, oppfordret varaordføreren.

LUR - Lillesand ungdomsråd har sendt ut invitasjon til øvrige ungdomsråd i K5 om å komme på informasjonsmøte om kommunereformen 12. februar. Formålet er å få opp engasjementet blant ungdommene i forhold til kommunesammenslåing.

Varaordfører i Songdalen, Jan Erik Tønnesland ønsker seg sterkt engasjement fra ungdommene. Foto: Anne Lise Riseng