I dag skal ordfører i Søgne, Astrid Margareth Hilde (Ap) og ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland (Sp) være med på åpningen av kollektivfelt, gang- og sykkelsti samt trafikksikkerhetstiltak på E39 ved Kartheiakrysset/Rigekrysset i Kristiansand.

For søgnefolk og songdøler er dette et stort pluss. Perioden med vegarbeid på strekningen har også berørt pendlere som bor vestover, men har arbeid i Kristiansandsregionen.

Under åpningen deltar i tillegg til ordførerne i Søgne og Songdalen, Kristiansandsordfører Harald Furre (H), leder av Areal og Transportplansamarbeidet, fylkesordfører Terje Damman og avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Vest-Agder, Johan Mjaaland.

Total kostnad på prosjektet er 85 millioner. Repstad anlegg AS har vært entreprenør for prosjektet.

Åpningen foretas ved busstoppet ved Meieriet.

Eget kollektivfelt i begge retninger er bygd på strekningen RIgekryst - Kartheikrysset. Foto: Statens vegvesen
Ved dette busstoppet ved meieriet skal åpningen foregå i dag mandag 2. november. Foto: Statens vegvesen