Under 1. verdenskrig ble det i Toftelandsområdet bygget 21 skanser/skyttergraver i løpet av det første krigsåret. Mange av stillingene er fortsatt godt synlige. Betongklossen oppe i heia bak Rohaven er en overbygd og forsterket mitraljøsestilling.

Under krigen bodde det soldater ide fleste hus på Tofteland. Søgne og Greipstad Sparebank ble opprettet i et møte på Tofteland 8. august 1862 og hadde i 1863 åpent noen dager i måneden. Banken fikk nytt lokale på Lunde i 1939. Fram til 1861 var hovedkirke i Søgne det som i dag er Søgne gamle kirke. I kommunestyret 2. juli og 18. september 1852 ble det vedtatt at ny kirke skulle bygges på Lunde. Vedtaket ble godkjent av amtet i april. Den gamle kirka var verken for liten eller dårlig. En regel sa at sognekirka måtte romme 3/10 av antallet ved siste folketelling som var 550 mennesker. Altså mer enn 165 plasser var nødvendig. Den nye kirke skulle romme 902. Det ble kirkekamp i bygda. Sognepresten Peder Bjørnson ledet motstanden mot at det skulle komme ny kirke på Lunde og at den gamle kirka skulle rives. Det hendte at folk øst i bygda lot være å gå på gudstjenesten i Søgne. De valgte heller kirka i Greipstad. Heldigvis sa bøndene øst i Søgne seg villige til å vedlikeholde den gamle kirka, et ansvar de hadde til restaureringa i midten av 1950-årene. Kirka ble ny-vigslet i 1957.

Floke Bredland Foto: Arkivfoto

Broa ved Rohaven ble tatt av flommen 18. september1864 av ei løe som kom drivende nedover elva fra Greipstad. Stedet der broa sto heter Karet og rester etter brokarene er fortsatt synlige. Ny bro ble bygd i 1866 der dagens ligger. Dagens bro er fra midten av 1970-årene. Det lå et vertshus i Lundelia der Søgne vgs har fjøset i dag. Prestene var visstnok tidvis medeiere i vertshuset. Etter søndagens gudstjeneste hendte det av og til at noen gikk innom for å slukke tørsten. Og da kunne veien hjem bli lang. Mandagen våknet de kanskje på vertshuset på Lunde. Men de kom seg hjem før det ble tirsdag. Mestertyven Gjest Bårdsen (1791-1849) hadde stjålet litt på Trysnes og litt i Halia og ble stoppet på broa i Rohaven av lensmannen. Men Gjest klarte igjen å komme unna. Det ble fortalt at han sannsynligvis gikk ut i Tjomsevannet ved Indre Haen, la seg på ryggen i vannflaten mellom sivene og pustet gjennom sivene som var hule. Ved Tjomsevannet kan du besøke Gjest Bårdsens hule. Navnet Rohaven kommer visstnok av at folk her kunne få båtskyss over elva når det var flom i elva. På Tofteland hadde Torbjørg Tofteland husholdningsskole fra 1897 til den ble flyttet til Søgne Landbruksskole i 1911. Fra 1901 var stedet også åpent for sommergjester.

Mvh Floke Bredland

Tofteland i dag. Foto: Anne Lise Riseng