Da kan for eksempel velforeninga eller turgruppa gå sammen om å søke tilskudd fra Søgne kommune.

Retningslinjer:

Søgne kommune ønsker at midlene skal komme til nytte rundt omkring i bygda og det er et vilkår at allmenhetens bruk er sikret gjennom allemannsretten eller særskilte avtaler.Søker må selv avklare privatrettslige forhold som innhenting av grunneiers tillatelse etc.Søker må avklare om tiltaket er søknadspliktig eller i tråd med reguleringsformålet.Jobben må i utgangspunktet gjøres av søker selv men i spesielle tilfeller kan kommunen dekke kostnader utover materialer.Send en søknad til Søgne kommune innen 15. august.

Hvem er ansvarlig for gjennomføringaHva består tiltaket/tiltakene i.KostnadsoverslagKart med inntegnet tiltakGårds- og bruksnummer på eiendommen(e) hvor tiltakene skal utføres.