Da er det en rundkjøring mindre på E39 gjennom Søgne og Songdalen. Rundkjøringen på kommunegrensen mellom Søgne og Songdalen er nå fjernet. Det betyr også at gamle E18 mellom kommunene er åpnet igjen.