Søgnebygg ber nå politikerne ta stilling til om firmaet kan få bygge hotell og badeland på Geitetangen. Plansjefen har tidligere sagt at administrasjonen vil forholde seg negative til planene.

Dette fremgår av et brev firmaet sendte Søgne kommune 19. januar. I et svar skriver plansjefen at firmaet må fremme en vanlig reguleringssak. Området er i dag regulert til friområde. Kommunen har tidligere argumentert med at området var tenkt til båthavn, men at disse planene strandet etter protest fra fylkesmannen.

«Da dette er et friområde som er kjøpt av kommunen, med statlige midler, må det jo være bedre å bebygge det med hotell/badeland, som vil trekke til seg hundrevis av turister, enn å bygge båthavn,» skriver firmaet.

Nå kan altså saken bli mat for politikerne.

Fylkesmiljøvernsjef Tom Egerhei ba nylig politikerne om å trå varsomt i forbindelse med hotellplaner i strandsonen. Les saken her.