Brukte 11,9 millioner kroner på strøm

Ansvarsområdet Drift - Vei og Park hadde nest høyest utgifter til strøm i 2019, viser Mandal kommunes leverandøroversikt. Veilys på kommunale veier står for størsteparten av disse utgiftene. Foto: Petter Emil Wikøren