Siktede etter Orelunden-brannen holdes i psykiatrisk avdeling

24. november i fjor brant det i et brakkerigg på Orelunden. Foto: Fridtjof Nygaard