Siktede etter Orelunden-brannen holdes i psykiatrisk avdeling