Statsforvalteren har opprettet tilsynssak mot laserklinikk

foto