Vil bygge nytt kjøkken som skal lage mat til kommunens eldre

foto
Administrasjonsutvalget og formannskapet ønsker å legge om matproduksjonen i kommunen til et eksternt produksjonskjøkken der maten lages, kjøles ned, for så å varmes opp før servering til hjemmeboende og beboere på institusjoner. Foto: Kristian van Pelt