Vil bygge nytt kjøkken som skal lage mat til kommunens eldre

foto