foto
Bli kjent med et tiår fra 1951 til 1961, sett gjennom Nils Reidar Christensens øyne. Foto: Dag Lauvland

1951–1961: Født en fin dag i juni

Nils Reidar Christensen er født sommeren 1946. Helt nøyaktig fødselsdato fikk han ikke rede på før han startet på skolen.