Vil ta opp dagsenterpraksisen politisk

Informasjon: Paul Storholt (Frp) ønsker informasjon om flyttingen av dagsenteret og praksisen rundt tilbudet. Foto: Marianne Furuberg