Folkemøte i Mandal om fiskekvotesystem

  • Per Sandberg, her fra fjorårets Skalldyrfestival flankert av ordfører Alf Erik Andersen (t.v.). FOTO: Signe Marie Rølland