Se regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen her