Julestjerne til enga­sjert leder: Står på fra morgen til kveld for barne­hagen