Kjemi- og laboratoriefag på Mandal vgs - GE Healthcare tar gjerne lærlingene

foto