Ville slippe kontroll: Krasjet med politibilen og løp til skogs