Opprettholder kommunens skogkjøpavslag

foto
Statsforvalteren har stadfestet Lindesnes kommunes avslag fra ekteparet Ugland om å kjøpe et skogområde i Laudal, som her er markert med rødt. Foto: Kommunekart