Oppfordrer til spleiselag for å beholde fyrvokterne

Espen Frøysland inviterer Lindesnes kommune og Agder fylkeskommune med på et spleiselag for å beholde begge fyrvokterstillingene på Lindesnes fyr. Foto: Monica Gyberg Nielsen