Har begynt utgraving av 300 år gammelt skipsvrak: – Dette er helt utrolig