Grunneigarar risikerer å betale eigedomsskatt for grunn dei ikkje får brukt

foto