Kvinne har fått besøksforbud mot Nav og bank etter trusler

foto