(F.v.) Inger Lise Torland, Berit Eid Launes og Kristin Tønnesen håper sentrumsplanen til Mandal Handel og Service Forening vil skape et mer yrende sentrumsliv. (F.v.) Inger Lise Torland, Berit Eid Launes og Kristin Tønnesen håper sentrumsplanen til Mandal Handel og Service Forening vil skape et mer yrende sentrumsliv. Foto: Mathias Revheim-Rafaelsen

Gårdeiere går sammen om å løfte sentrum