– Jeg har kjempet i 15 år for å bevare jordbruket

foto