Skjærer igjennom: Rød linje svarer til tidligere foreslåtte trasé, og blå, den nye. Høydekurvene viser tydelig veiens inngrep i topgrafien. Rød markering nede til venstre; Skoie gårdsbarnehage. Skjærer igjennom: Rød linje svarer til tidligere foreslåtte trasé, og blå, den nye. Høydekurvene viser tydelig veiens inngrep i topgrafien. Rød markering nede til venstre; Skoie gårdsbarnehage. Foto: Kartgrunnlag; GisLine og Nye Veiers utkast fra 1.3.19.

Vil flytte fjell for veien