Prioriterer busslomme i Åseral

Busslomme på Smeland og fotgjengerfelt ved Grokleiv-krysset står øverst på ønskelista til Åseral kommune.

  • Gunder Christophersen

Agder fylkeskommune mottar nå ønskelister fra alle kommunene om trafikksikringstiltak og andre veiutbedringer kommunen ønsker skal prioriteres.

– Vi har en forventning om at noen av tiltakene blir prioritert i kommende handlingsprogrammet siden ingen av våre tiltak ble prioritert i forrige runde, skriver fungerende rådmann Astrid Marie Engeli.

Handlingsprogrammet strekker seg fra 2021 til 2024.

Førsteprioriteten er ei busslomme i 80-sonen på fylkesvei 4030 på Smeland. Her er det ikke veilys og skolebussen stopper i veikanten like etter en rett strekning etterfulgt av en sving. Det skal også bygges et nytt hus i området hvor en barnefamilie skal flytte inn.

Her er listen over trafikksikkerhetstiltak som kommunen ønsker å prioritere:

Kommunen har også satt opp generell veiutbedring på seks strekninger. Det er i prioritert rekkefølge fylkesvei 3788 Hornes til Røynlid, Tjaldalsbakkane på fylkesvei 4030, fylkesvei 455 kommunegrense mot Lyngdal til Kyrkjebygd, fylkesvei 42, den planlagte veien mellom Ljosland og Bortelid samt veisamband mellom Bortelid og Bygland.

Det er også ønsker om å legge fast dekke på grusveiene som går på fylkesvei 4040 fra Geitskar til kommunegrensen mot Hægebostad samt fylkesvei 4030 mellom Egså og Flystveit.

Sist peker Åseral kommune også på utbedring av fylkesvei 4030 ved Tjaldsbakkane som en viktig vei for næringslivet.

Les hele saken med abonnement