Skal bruke 7,7 millioner kroner på kunst i fengselet