Vil vurdere å protestere på fellingstillatelse

foto