Siden skolestart har assisterende rektor, Stein Morten Knutsen, og miljøterapeut, Rune Haugene, sammen med elever i sjette klasse arbeidet med ny akebakke ved Tunballen skole. Det er første gang skolen får et ordentlig akeanlegg på området.

Dugnadsarbeid

Prosjektet startet da flere lærere, spesielt i småskolen, ytret ønske om akebakke om vinteren. Assisterende rektor, Stein Morten Knutsen, ønsket å gjøre noe med det og startet på eget initiativ planleggingen av den nye akebakken.

– Jeg ringte Repstad Anlegg og spurte om de hadde overskuddmasse tilgjengelig. Det hadde de og siden har de bidratt med omkring 15 lass med sand, forteller Knutsen.

Sanden som er brukt i akebakken, er sand fra torvet i Kristiansand. Knutsen forsikrer om at den er skikkelig siktet og fri for benrester fra den gamle kirkegården.

Når sanden var på plass var det Frustøl AS som la ned en dugnadstime og planerte ut sanden. I mellomtiden hadde elever i sjette klasse båret små og store steiner som skulle ligge under sanden.

– Det var en god del steiner i skråningen, men med hjelp av ivrige og arbeidsomme elever ble de båret på plass og ligger nå godt begravet under sanden, forteller Knutsen.

Prosjektet er målet

Arbeidet med den nye akebakken begynte tidligere i august, og den står allerede ferdig. Det eneste som gjenstår er et par porter i gjerdet som elever ved Kvadraturen skolesenter skal sveise.

Prosjektet er en del av en større satsning på å få elever ut i praktisk og variert undervisning.

– Det er et prosjekt hvor prosjektet er målet. Elevene skal få mulighet til å gjøre aktiviteter, samtidig som lærerne har fokus på det faglige, forteller Knutsen.

Kuntsen sier at han gleder seg til å fortelle lærere og elever om den nye akebakken.

– Vi hadde et kjempebehov for en trygg akebakke for elevene på skolen og på SFO. Vi er veldig takknemmlige ovenfor alle som har bidratt godt, i tillegg til de flinke elevene som har deltatt i prosjektet, avslutter Knutsen.