Det er kommet inn følgende forslag med begrunnelse fra våre lesere  til Årets navn i Songdalen:

Maria Puntervold Dale - for sin innsats med UL Fram og i særlig grad quizkveldene.

Arne Topstad - Har i flere år hatt ansvar for utbygging av flere kommunale bygg. I år har det vært oppgradering av postveien som ferdigstilles i juni. Han har spart kommunen for mange penger ved å holde seg innenfor budsjettet.

Svein Frustøl - Han er en ambasadør for sogndalen når han som rally fører kjører VM runder og er på alle de store TV kanalene verden over. Han er også den største Entrepenøren i sogndalen og isammen med sin rallykolega Try så er det jo det klart beste teamet og personen som folk forbinder med Bygda.

UL Fram - For den fantastiske jobben de gjør for Finsland.

Janne Slotte - Svært aktiv i både arbeids- og organisasjonsliv, menighet, frivillighet og en god ambassadør for Songdalen intern og ved ekstern representasjon. Utøver både sine profesjonelle og frivillige verv med stor grad av klokskap, raushet og vennlighet. Og er svært godt likt av alle parter. Står i bresjen og jobber frem gode løsninger som gir store ringvirknigner og betyd mye for mange.

Songdalstunet - Er et fantastisk fint bygg og ikke minst en fin arbeids plass. Dette er et fint tilbud for eldre og hvere.det skjer så mye på dette eldresenter på Nodeland. Godt og se at de som er der trives.

Helge Gausdal - Gitt scene til Haugenparken. Til glede for alle i Songdalen.

Gunnar Skaar - Sitt mangeårige virke i Songdalen Røde Kors, besøkstjenesten, flyktninghjelpen, lesevenn, osv osv.

Paal- Helge Haugen - Haugenparken, Songdalen kommune har fått en fantastisk park midt i sentrum.

Otto Eriksen - Haugenparken, samt konsertene om sommeren.

Er det et navn du savner på listen, send inn ditt forslag innen 30. april.

I tidsrommet 1. mai til 12. mai klokken 12:00 vil det bli anledning å stemme på SMS. Hvem som blir Årets navn i Songdalen 2014 offentliggjøres i Budstikka 13. mai og hedres 17. mai. Årets navn kåres i samarbeid med Songdalen kommune.

Send inn forslag her

Janne Slotte er blant de foreslåtte navnene. Foto: Arkivfoto
Otto Eriksen og Helge Gausdal er begge å finne blant de foreslåtte navnene. Foto: Arkivfoto: Anne Lise Riseng