Honningsopp: En mengde sopp har etablert seg utenfor kirkegården ved Finsland kirke. Det står sopp tett i tett som majesteter på vakt. Ved nærmere undersøkelser viser det seg at dette etter all sannsynlighet er en honningsopp. Honningsopp ble tidligere ansett som spiselig, men blir nå regnet som giftig.

Honningsopp er en parasitt som gjør enorm skade på skog, især gran. Bare i Norge er årlige skader i form av ødelagt virke beregnet til atskillige millioner kroner. I følge Norsk leksikon angriper honningsoppen levende trær, især gran, ved at mycelet vokser opp gjennom røttene og danner en mørk, sentral kjerneråte som brer seg langsomt fra basis av stammen og oppover.

Ved Finsland kirke trives den tydeligvis i grasset utenfor kirkegården.

Hvis noen mener dette ikke er Honningsopp, ta kontakt med tips@bsnett.no eller ring 95 96 97 00.