Denne formiddagen er mange i gang med fjerning av snø. Både snøfres og snøskuffe tas i bruk.

Utenfor Gunders kafé i Linnegrøvan traff vi Abdul Abu-Salah (eller Kåre, som han kaller seg), i full sving med snøskuffa. Inngangspartiet er ferdig skuffet, nå er det bare den tunge brøytekanten som gjenstår.

– Gjestene må jo ha mat uansett, og jeg skal sørge for at de kan komme seg greit inn, smiler Abdul Abu-Salah.