Dommen falt i Kristiansand tingrett 12. mars 2018. Vedkommende har siden desember 2016 foretatt en rekke innbrudd. Innbruddene er stort sett gjort ved å knuse et vindu og ta seg inn i private hus eller næringsbygg. Kontanter, musikkanlegg, sølvtøy og andre verdisaker har blitt stjålet.

Vedkommende har også tatt seg inn i kommunale bygg, som Søgne omsorgssenter hvor han fikk med seg 1000 kroner. Dette skjedde i juni 2017. I desember 2016 og januar 2017 knuste han bilvinduer og en vindusrute på Rådhuset i Søgne.

Totalt var det 18 lovbrudd i en periode på ni måneder.

Retten konkluderte med at det foreligger gjentakelsesfare og at personen må dømmes til tvunget psykisk helsevern for å verne samfunnet. Tiltalte har siden juli 2017 vært varetekstsfenglset eller vært på psykiatrisk avdeling som varetektssurrogat og dermed ikke begått flere lovbrudd.