Det ligger ikke lite tids-og pengebruk bak planleggingen av Meanderbyen, et av Nodelands byggeområder for framtida. I utgangspunktet interessant og positivt, men etter flommen i begynnelsen avmåneden må nå planene for Storeneset skrinlegges for godt.Vi som så Songdalselva boltre seg over Storeneset og tilliggende områder i månedskiftet sept/okt , var skjønt enige om at nå er nok nok. Og det var ikke bare vi som bor med utsikt over Storenesetsom mener det. Søndag og mandag, mens folk evakuerte husene lenger oppe  på Nodeland, var det rene folkevandringen for å se på elva. Alle var samstemte: Nå må fornuften ta over – ikke bygghus på Storeneset.Men nei da. Budstikkas reportasje etter flommen, viste at på Rådhuset har de ikke tatt innover seg at været blir våtere og villere. Vet heller ikke om de var ute og så på flommens herjinger, forplanen var klar: Vi fyller opp Storeneset med 3 meter steinmasse, så blir husene liggende trygt over flomvannstand.  Ja vel, men hva så med alt det vannet som flommet over jordet og fosset overden nye gangveien mellom Fagermoen og  Rismyrbrua? Jo, det skal gå i en avlastningskanal, var svaret.Det vi lurer på er – hvor skal denne kanalen gå, og hvor mange kubikkmeter vann skal den dimensjoneres for? Målte kommunen vannmengden som fosset over jordet? Hvis ikke, har en et syltyntgrunnlag å dimensjonere kanalen etter.Det som kanskje er aller mest alarmerende, og som ikke det synes som om planleggerne har tatt høyde for, er den bremseeffekten på elva en utbygging på Storeneset vil ha. Jeg tenker at alle desom har hatt vann i kjellerne og enda høyere i noen hus, vil betakke seg for å få mye høyere vannstand i huset ved tilsvarende flommer i tida som kommer. Utbygging på Storeneset vi garantertføre til at enda mange flere hus vil bli berørt neste gang.Det er på tide og stikke fingrene i vannet og innse at planene, om de er aldri så fine og interessante, må legges vekk. Men hvis ikke kommunen selv innser dette, regner jeg med at overordnedemyndigheter vil sette en stopper for en slik utbygging. De har jo allerede gått ut med klare advarsler til kommunene om å ta grep for å forebygge skader ved framtidas (u)vær.Som en skjebnens ironi: Mens jeg sitter og klaprer på tastaturet, kommer en SMS – fra kommunen, og den har headingen:Varsel om flom.Værmeldingen de siste dagene forbereder nok en gangSørlandet på store nedbørsmengder, og det er  mindre enn en måned siden sist.Til slutt: Kommunen har nylig bygd et bygg på den gamle minkfarmen, til nytte og glede for mange. Der stod vannet ca 1 meter oppover veggene Gjelder ikke dagens regelverk om byggehøyder forflom for kommunale bygg? Og den flotte «verandaen« som ble bygd i elvekanten for rullestolbrukere og andre, den forsvant sammen med høyballer og annet løst og fast i flommen. Et tankekorsnår en vet at flommen var verre og vannstanden høyere i dette området i 1976.La oss lære av erfaring og ta høyde for naturens mangfoldighet.