I år er det 20 år siden Søgne Gamle Prestegård åpnet dørene som kulturhus. Søgne Kunstlag har, i samarbeid med kulturhuset, derfor invitert kunstnere med lokal tilknytning til å vise frem sine kunstverk.

– Vi har tatt med ni kunstnere med lokal tilknytting, selv om vi kunne tatt med veldig mange andre. Det var ikke et lett valg, forteller Marit Gjertsen, programansvarlig for Søgne Gamle Prestegård.

Søndag åpner dørene til jubileumsutstillingen, som skal stå frem til 24. november.

– Det vil være åpent i hverdagene for store og små – og hver søndag vil det være kulturarrangementer hvor det blir gjort litt ekstra, fremmer Gjertsen.

Marit Gjertsen viser her frem et av de mer musikalske kunstverkene, som er lagd av Ann Beate Tempelhaug. Foto: Sebastian Faugstad

Bygd på frivillighet

– Kulturhuset har vært bygd på mye frivillighet. Det er et initiativ og en dugnad fra bygdefolket. Så har en av de store initiativtakerne vært Søgne Kunstlag, som har stått for enormt mye av arbeidet, forklarer Gjertsen.

Det er litt usikkerhet hva som skjer nå etter kommunesammenslåingen, men Gjertsen forteller at kulturhuset har fått svært mange positive signaler om hvordan det blir driftet.

– Vi driver jo kulturhuset på annet vis enn for eksempel Buen. Frivillige organisasjoner og kulturinteresserte er inne og driver det sammen med oss. Og det er noe vi ønsker å fortsette med i den nye kommunen, forteller Gjertsen og fortsetter:

– Men det er vist tegn til at det skal satses mer på Søgne Gamle Prestegård i tiden fremover, smiler hun.

Det er vist tegn til at det skal satses mer på Søgne Gamle Prestegård i den nye kommunen. Foto: Sebastian Faugstad