Fra og med i dag har det blitt innført båndtvang i både Søgne og Songdalen kommune.

Med hjemmel i ”Hundelovens §6, pkt f, innføres ekstrordinær båndtvang fra d.d. og inntil forholdene normaliserer seg. Vedtaket gjelder for Songdalen og Søgne kommuner, meldes det på kommunenes hjemmesider.

Med henvisning til forvaltningslovens fattes vedtaket uten forhåndsvarsling.