350 brannstasjoner over hele landet åpner portene for små og store lørdag 24. september. Da kan du også besøke brannstasjonen på Salemsveien 24 i Søgne, fra klokken 11.00 til 14.00.

Nye tall viser at høsttradisjonen «åpen dag» fortsatt er viktig for å redusere omfanget av alvorlige boligbranner. 9 av 10 har ikke avtalt møtested i tilfelle brann, 1 av 3 kan ikke nødnummeret til brannvesenet, og 1 av 4 er usikre på om slokkeapparatet fungerer.

– Begynner det å brenne, er du og familien veldig overlatt til dere selv i de første livsviktige sekundene og minuttene. Da er det ikke tid til å gruble over hvor det er trygt å rømme, google etter hvem dere skal ringe til, eller pakke ut brannslokkeapparatet av emballasjen. Det er kun gjennom å ha brannøvelse hjemme dette kan trenes på, sier konserndirektør Morten Thorsrud i If, en av medarrangørene til åpen dag på brannstasjonene.

I vårt distrikt er det KBR Søgne som står for gjennomføringen av arrangementet.

- «Åpen dag» har blitt en fantastisk fin tradisjon i september hvert år. I fjor var det rundt 250 000 besøkende på landsbasis. Arrangementet samler voksne og barn til morsom læring med en alvorlig undertone, idet vi går inn i en årstid der antall boligbranner vanligvis øker i takt med at vi trekker innendørs, skrur på varme, fyrer i ovnen og tenner lys, sier Stasjonsleder i Søgne Jarle Danielsen.