Det var høyrerepresentanten Helge Reisvoll som kommenterte dette med rådmannens kake når Helse og omsorgsenheten med sine enhetsledere kom med innlegg under budsjettframleggingen i Søgne. Samtlige enhetsledere fra de ulike etatene har vært nikkende enig i den delen de har fått i rådmannens forslag til budsjett. Utsagn som vi forholder oss til dette, det er blitt enighet om dette, vi klarer oss med de rammene har vært gjennomgangsmelodi. Reisvoll har sin første periode i kommunestyret og har problemer med helt å forstå denne framføringen.

– Det er noe med dette opplegget som jeg som ny politiker har problem med. Alle, som kommunalsjef og diverse undersåtter har innlegg og alle er fornøyd. De snakker om en kake som fordeles. Det er rådmannens kake. Så er det politikernes kake, den smaker nok bedre, men jeg finner ikke holdepunkt for hvor skoen trykker, kommenterte Reisvoll og fortsatte:

– Dette skurrer for meg. For senere år må vi ha en åpnere vri på det fra enhetsledere. Vi må vite hvor skoen trykker. Det høres ut som rådmannen har truffet hundre prosent med dette budsjettet. I mitt enfoldige hode virker dette merkelig.