Det må en felles dugnad til for å løfte kommunen slik at den er

attraktiv for alle typer folk som vil bosette seg der. Og dermed

attraktiv nok til at kommunen er mer enn det rimelige alternativet i

nærheten av Kristiansand hvor folk bor noen år.

Les hele lederen i papirutgaven.