Forrige onsdag ble drosjesjåfør Bjarne Knutsen truet på livet av en hissig bilist som mente han ikke overholdt vikeplikten.

Av Anne Lise Riseng

– Kjøreforholdene her i Søgne er helt håpløst forvirrende. Hvis jeg holdt på rettighetene mine i forhold til lovverket kunne jeg smelle hver dag. Da jeg holdt på vikepliktsretten sist onsdag, endte det med drapstrussel, forteller Bjarne Knutsen.

Det var sist onsdag at Bjarne Knutsen skulle hente en kunde borte ved Drosjesentralen og passerte utkjørselen ved Coop Extrabygget. Ut derfra kom det en bil, men sjåføren hadde ingen tanker om å stoppe.

– Jeg provoserte nok litt med en håndbevegelse, men bilisten kom etter meg som en kule. Fulgte etter bort til Drosjesentralen hvor jeg stoppet for å ta på passasjeren som ventet. Hun ble da vitne til at jeg ble skjelt ut etter noter fordi jeg ikke hadde stoppet for ham. Han mente at jeg som var drosjesjåfør måtte kunne kjørereglene, noe jeg repliserte med at det var meg som kunne dem. Da fikk jeg følgende klare melding, ” Treffer jeg deg i brøytebilen, så skal jeg knuse deg”.

– Vet du hvem han er?

– Jeg ble så perpleks over det han sa at jeg mistet egentlig munn og mæle. I tillegg stod passasjeren der og hørte samtalen, jeg syntes det var best å få henne dit hun skulle. Men, denne hendelsen fikk meg til å lure: hvem av oss hadde vikeplikt.

Hvis man går inn på telefonkatalogen.no står de som bor i Coop Extra-bygget med adresse Marie Føreidsvei. Vinmonopolet har adresse Føreidveien og Coop Extra har adresse Tangvall.

– Du som er drosjesjåfør vet vel hvor veien er?

Bjarne Knutsen rister litt oppgitt på hodet.

– Faktisk så vet jeg ikke det. Jeg vet at når jeg skal hente noen med den adressen så er det i leilighetene i Coop Ekstra-bygget, men for en ukjent ville det være umulig å finne for det finnes ikke et eneste skilt. Normalt kjører vi inn bak omsorgssenteret, men en kan også komme dit ved å kjøre inn her til parkeringsplassen. Poenget er at er dette blitt Marie Føreidsvei, så må det skiltes. Her er som du ser ikke et eneste skilt, og da er det en utkjørsel hvor de som kjører ut har vikeplikt, sier Knutsen.

Mens vi står og prater ser vi ulike opplevelser av vikeplikten. Noen av dem som kommer langs Toftelandsveien stopper for dem som kommer ut fra parkeringsplassen, noen gjør ikke.

– Jeg har vært i kommunen og hos lensmannen uten at noen har kunnet si meg konkret om dette er en vei eller ei. Da må man gå etter tommelfingerregelen, er det ikke noe skilt så er det inn til en parkeringsplass, og de som kjører ut har vikeplikt. Akkurat som det er nå på ICA. Kjører man ut fra den parkeringsplassen, så har man vikeplikt. Hvis ikke, må det komme et veiskilt, hvis det er en vei da. Kanskje Marie Føreidsvei, ikke vet jeg, og det ser ikke ut til at andre vet det heller, undres Knutsen.

Hele sentrum her i Søgne er blitt forvirrende. Før måtte de som kom ut fra Tangvall skole stoppe for trafikken på Tangvallveien, men nå er det blitt en del av Rådhusveien og dermed må vi stoppe for dem som kjører ut der. Her er alt for dårlig skilting, man må være lokalkjent, men selv da gjelder det å kjøre med forstand og forsiktighet. Man kan i alle fall ikke holde på vikepliktsreglene, for da vil det bli mange kollisjoner, avslutter Knutsen.

Ordfører Solveig K. Larsen sier i en kommentar at hun har sendt denne saken videre til rådmannen.

– Jeg regner med plansjefen vil komme tilbake til skilting av Marie Føreidsvei, sier hun.

Hvor er Marie Føreidsvei?

Vi kontaktet Jostein Andreassen for å høre om han med sin store lokalkunnskap kunne forteller oss hvor Marie Føreidsvei er ut fra følgende problematikk:

Vinmonopolet med adresse Føreidveien, Coop Extra med Tangvall, men de som bor i bygget har adresse Marie Føreidsvei, men det finnes ikke et eneste skilt som sier hvor denne veien er. Kan du hjelpe oss?

– Så langt jeg vet, er Marie Føreidsvei fra svingen v