– Det er kun tre ting som skal i do, og ribbefett er ikke én av dem