Dette er Sosialistisk Venstrepartis ferske toppkandidater