Dette er Sosialistisk Venstrepartis ferske toppkandidater

foto